Способността за свързване и ранните травми в отношенията родител-дете

By |2022-10-27T12:47:16+03:00октомври 17th, 2022|

Способността за свързване и ранните травми в отношенията родител-дете Психодинамика на връзките Втора част И така, фантазията за магическия Друг оказва мощно влияние върху съзнанието на модерния човек. От магическия Друг очакваме да излекува всички наши рани, да ни защити от несправедливостта и в най-добрия случай да ни спести нуждата да се индивидуираме – да

Ревност и съперничество между децата в семейството. Динамика на отношенията между братя и сестри

By |2021-02-15T11:59:08+02:00януари 11th, 2021|

Ревност и съперничество между децата в семейството Първа част Динамика на отношенията между братя и сестри Наситените с агресия и конфликти отношения между братя и сестри в семейството могат да бъдат истинско предизвикателство за търпението и възпитателните методи на родителите. Те също така могат да имат силен негативен ефект върху функционирането на семейството като цяло.