Криза в средата на живота. Среща с Анимата. Интегриране на родителските комплекси

By |2021-10-26T14:40:29+03:00октомври 18th, 2021|

Криза в средата на живота. Среща с Анимата. Интегриране на родителските комплекси   След сблъсъка с архетипа на Сянката, по пътя на индивидуацията личността се среща с архетипа на магическия друг - Анимата (за мъжа) и Анимуса (за жената). Подобно на Сянката и Анимата, съотв. Анимуса, са архетипи, които обхващат онези аспекти на личността, свързани