Способността за свързване и ранните травми в отношенията родител-дете

By |2022-10-27T12:47:16+03:00октомври 17th, 2022|

Способността за свързване и ранните травми в отношенията родител-дете Психодинамика на връзките Втора част И така, фантазията за магическия Друг оказва мощно влияние върху съзнанието на модерния човек. От магическия Друг очакваме да излекува всички наши рани, да ни защити от несправедливостта и в най-добрия случай да ни спести нуждата да се индивидуираме – да

Криза в средата на живота. Среща с Анимата. Интегриране на родителските комплекси

By |2021-10-26T14:40:29+03:00октомври 18th, 2021|

Криза в средата на живота. Среща с Анимата. Интегриране на родителските комплекси   След сблъсъка с архетипа на Сянката, по пътя на индивидуацията личността се среща с архетипа на магическия друг - Анимата (за мъжа) и Анимуса (за жената). Подобно на Сянката и Анимата, съотв. Анимуса, са архетипи, които обхващат онези аспекти на личността, свързани