Сфери на дейност

  • Афективни разстройства (разстройства на настроението): депресия, песимизъм, раздразнителност, безнадеждност, липса на удоволствено изживяване, липса на мотивация, забавен поток на мисълта, проблеми с паметта
  • Фобийни разстройства и тревожност: агорафобия, клаустрофобия, хипсофобия, авиофобия, мизофобия, генерализирана тревожност, панически атаки
  • Разстройства, свързани със стрес и проблеми в адаптацията: остра стресова реакция, пост-травматично стресово разстройство, разстройства в адаптацията
  • Персистиращи оплаквания от телесни симптоми без установяване на соматична причина и тревожни мисли за наличие на сериозно тежко соматично заболяване.
  • Личностови разстройства
  • Разстройства на развитието: специфични и смесени разстройства на училищните умения: дислексия, дисграфия, дискалкулия
  • Разстройства на поведението и емоциите в детска възраст: фобии, тревожност, депресия, съперничество между братя и сестри, разстройства на привързаността, разстройства на храненето, хиперкинетични разстройства, дефицит на вниманието, хиперактивност, агресивност, враждебност, противопоставяне и изолация от връстници