Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е вид услуга в полето на психичното здраве.
Според АПА (Американската Психологична Асоциация) консултативната психология като приложно направление на психологията се фокусира върху това как хората функционират както самостоятелно като индивиди, така и влизайки във взаимоотношения във всяка възраст.
Така, психологическото консултиране е насочено към подпомагане на индивидите за преодоляване на проблеми от емоционално, социално, трудово, училищно естество, както и на проблеми, свързани с физическото здраве, които могат да възникнат в различните етапи на живота.
Консултативните психолози помагат на хората с физически, емоционални и психични проблеми да подобрят чувството си за благополучие, да облекчат чувството на страдание и да разрешат житейските кризи.
В психологическото консултиране се включва също така оценката, диагнозата и лечението на по-тежки психологически симптоми.
Източник : American Psychological Association 2020,