Разлики между психотерапия и психологическо консултиране

Консултирането и психотерапията често се считат за взаимозаменяеми услуги в областта на психичното здраве, които се припокриват в редица отношения. Консултирането в специфични ситуации може да бъде част от процеса на психотерапия; в същото време, психологът, предоставящ психологическо консултиране, може да работи с клиенти по психотерапевтичен начин.

Ключовата разлика между двата курса на терапевтично лечение чрез говорене се състои в препоръчителното време, необходимо за да се видят ползите. Психологическото консултиране обикновено е относително краткосрочно и в повечето случаи се фокусира върху модели на поведение. Психотерапията, от друга страна, е с по-голяма продължителност и търси да постигне промяна у клиента чрез достигане до инсайт за емоционалните му проблеми и трудности, или казано с други думи – нов поглед и качествено ново разбиране. Успешната психотерапия води до по-голяма осъзнатост и по-задълбочено себеразбиране.

Консултирането помага на хората да идентифицират текущи проблеми и кризи и ги насърчава да предприемат положителни стъпки за разрешаването им.

Това е най-добрият курс на терапевтично лечение за всеки, който вече има известно разбиране за своето психично благополучие и който е в състояние сам да се справи с проблемите.

Консултирането е краткосрочен процес, който насърчава промяната в поведението.

Психотерапията помага на хора с психологически проблеми, които са се натрупали в продължение на по-дълъг период от време.

Психотерапията е по-дългосрочен процес на лечение, който идентифицира емоционалните проблеми и фона, на който възникват проблемите и трудностите.

Източник http://www.thecounsellorsguide.co.uk/difference-between-counselling-psychotherapy.html

 

Психологическото консултиране има цел, дефинирана в по-голяма конкретика, докато при психотерапията целта може да бъде по-общо дефинирана.

Примери за формулировка на проблема, подходящ за третиране чрез консултиране:

  • Да откажа вредните навици и да започна да водя по-здравословен начин на живот
  • Да съм по-успешен в професионалното си развитие
  • Да нормализирам отношенията с бившата си съпруга

Примери за формулировка на проблема, подходящ за третиране чрез психотерапия:

  • Да се справя с тревожността, която ми пречи да се радвам на живота
  • Да преодолея страховете си в определени ситуации
  • Да се отърва от мрачните мисли, които ме угнетяват
  • Да създам стабилни и дългосрочни връзки/ партньорски отношения