Как работи терапията

Независимо от многообразието на психотерапевтични модели и различията между отделните подходи, използвани в психотерапията, оказва се, че в основата на успешната психотерапия стои силата на връзката между клиент и терапевт.

Редица научни изследвания стигат до заключението, че резултатът от психотерапията зависи в много по-голяма степен от терапевтичната връзка между терапевта и клиента, отколкото от конкретния вид психотерапия.

През 2014 специално сформирана работна група към АПА, провежда проучване, според което

„Терапевтичната връзка има съществен и последователен принос за резултата от психотерапията, независимо от конкретния тип лечение. Терапевтичната връзка обяснява защо клиентите се подобряват или не, поне толкова, колкото конкретния метод на лечение.“

Елементите, които са установени като доказано ефективни за успешната психотерапия са терапевтичният съюз (връзка) при индивидуалната терапия, емпатията и търсенето на обратна връзка от клиента.

Елементи, за които се предполага, че допринасят за резултатите от терапията са консенсусът по целите на терапията, колаборирането (сътрудничеството) и позитивната нагласа, докато съвместимостта/автентичността, възстановяването на съюза след прекъсвания и управлението на контратрансфера са обещаващи, но недостатъчно проучени.