Как да избера подходящия терапевт или психолог, предоставящ психологическо консултиране?

Правилният избор на психолог, с когото да работите успешно по постигане на терапевтичните цели е от ключово значение.

На първо място, поинтересувайте се от квалификацията на терапевта/психолога, досегашния му опит му с клиенти и евентуално сферата на специализация.

Като академична основа за обучението си в конкретна психотерапия, от терапевтите се изисква да имат завършено университетско образование, което в най-честия случай е в областта на Психологията, но има и терапевти, които са с медицинско образование, със специалност Психиатрия. В идеалния случай терапевтът има завършена степен в сферата на Клиничната Психология или Психиатрията. Надграждащото обучение представлява обучение в конкретна психотерапевтична модалност, което се провежда от членуващи в Българската Асоциация по Психотерапия организации, които от своя страна са асоциирани членове на съответните международни организации. Има и терапевти, които са се формирали като психотерапевти в чужбина.

Психологическото консултиране може да се предоставя от квалифицирани специалисти с академична степен по Психология, бакалавър или магистър.

По отношение на специализацията препоръчително е да има съвпадение между профилирането на психолога по отношение на групите клиенти, с които работи и профила на клиента/клиентите, търсещи помощ. Така например някои психолози са специализирани в индивидуално консултиране на възрастни, други – в консултиране на двойки, трети – в консултиране на деца и младежи, което включва в себе си и консултиране на родителите. Има терапевти, които имат няколко специализации.

Докато повечето психолози работят с проблеми, свързани с настроението и афектите (мания, депресия), невротични разстройства (фобия, тревожност, натрапливости, пост-травматично стресово разстройство) и личностови разстройства, то по отношение на тежко и водещо хранително разстройство (анорексия, булимия) или зависимост от психоактивни вещества (алкохол и наркотични вещества), най-добрият избор би бил тясно специализиран терапевт. Същото се отнася и до проблемите, свързани със сексуалната дисфункция, при които тясната специализация е от голямо значение.

Друг критерий, по който можете да направите избора на терапевт е спрямо Вашия личен афинитет към определен вид психотерапевтичната модалност (вид психотерапия).

Ако Вие определяте себе си като рационален тип човек и за Вас е важно да се фокусирате върху случващото се „тук и сега“, вероятно бихте се напаснали по-добре с терапевт от направлението на краткосрочните терапии и когнитивно-поведенческата психотерапия.

Ако сте от типа, който отдава по-голямо значение на емоциите и афектите като мотиви за човешкото поведение и отдавате по-голямо значение на детството и взаимоотношенията с родителските фигури за формирането Ви като личност, то тогава по-скоро потърсете терапевт или консултант в психодинамичното поле.

Ако сте по-философски настроен и търсите да разберете смисъла на живота и житейските събития, през които преминавате, вероятно най-добрият избор за Вас би била екзистенциалната психотерапия.

Повечето психолози се съгласяват, че важен фактор , определящ решението дали да работите с определен психолог е нивото на личен комфорт с този човек.

След като сте наясно с чисто формалните критерии, по които да изберете Вашия терапевт или консултант, остава да си отговорите на най-важния въпрос: Мога ли да работя с този терапевт? Как бих се чувствал с този психолог при обсъждането на деликатни теми и проблеми? Бих ли могъл да споделя с него/нея собствените си преживявания, чувства, мисли, които не съм споделял с никой друг?

За да имате полза от терапията и тя да работи за Вас, е необходимо да имате усещане за комфорт при обсъждане на всякакви въпроси от по-личен и общ характер, за да можете да говорите открито по темите, които са важни за Вас.

В този смисъл е важно да се запитате кои характеристики на терапевта и личността му могат да допринасат за нивото Ви на комфорт?

  • дали предпочитате да работите с мъж или с жена
  • дали има значение възрастта на терапевта
  • има ли значение етническата му принадлежност, религиозната му ориентация

Най-добрият съвет в този случай е да се възползвате от пробна сесия с терапевта.  Тогава ще можете си набележите определени теми, които ще искате да обсъдите с него, така че да съберете информация за личността на терапевта и чисто житейската му позиция по определени теми.

От какво зависи успеха на психотерапията

Редица научни изследвания доказват централната роля на терапевтичната връзка по отношение на ползите от терапията

Резултатът от психотерапията зависи в много по-голяма степен от терапевтичната връзка между терапевта и клиента, отколкото конкретния вид психотерапия

През 2014 специално сформирана работна група към АПА, провежда проучване, според което

Терапевтичната връзка има съществен и последователен принос за резултата от психотерапията, независимо от конкретния тип лечение. Терапевтичната връзка обяснява защо клиентите се подобряват или не, поне толкова, колкото конкретния метод на лечение.“